Goi-mailako Teknikaria Anatomia eta Zitodiagnostikoan

Etorkizun on bat izateko lehen urratsa hemen hasten da

Klaseen ordutegia

Egunero 8:30etik a 14:30era.

Ikasketaren iraupena

2000 ordu

Zer ikasi eta egingo dut?

Ondorengoa egiteko gai izango zara:

 • Lan-eremua bere mailan antolatu eta kudeatzea, izakinen kontrola ezarritako prozeduren arabera eginez.
 • Lagin biologikoak lortzea, unitatean ezarritako protokoloaren arabera, eta eskaera kliniko edota analitikoen arabera banatzea, prozesuan zehar kontserbatuko direla ziurtatuz.
 • Prozesuaren kalitatea bermatzea, ezarritako protokoloen arabera trazabilitatea bermatuz.
 • Ekipoen funtzionamendua egiaztatzea, kalitate- eta segurtasun-prozedurak aplikatuta.
 • Lagina egokitzea, berorri aztertu ahal izateko. Horretarako, analisien aurreko prozesatze-teknikak aplikatuko dira eta ezarritako kalitate- eta segurtasun-protokoloak jarraituko.
 • Lagin biologikoei eta zelula-hazkuntzei analisi genetikoko teknikak aplikatzea, ezarritako protokoloen arabera.
 • Lagin zitologiko ez-ginekologikoen hurbilketa diagnostikoa egitea, eredu zelularren arabera.
 • Teknika immunohistokimikoak eta biologia molekularrekoak aplikatzea, eskatutako zehaztapenaren arabera prozedurak hautatuz.
 • Aplicar procedimientos técnicos en la realización de necropsias clínicas o médicolegales, registrando datos según los protocolos.
 • Patologoak gainbegiratuta teknika nekropolikoak egitea, identifikatutako laginak lortuz eta gorpua berrosatuz.
 • Araudi aplikagarria identifikatuta, ingurumena eta langileak babesteko arauak eta neurriak betetzen direla ziurtatzea.

Ikasketa horien barruan sartzen dira laneko arriskuei aurre hartzeko beharrezkoak diren oinarrizko jardueren ezagutzak.

Nire ikasketak burutzean, zer egin dezaket?

Lan:

 • Osasun sektore, eremu publikoko erakunde eta instituzioetan eta enpresa pribatuetan, bai lehen mailako arretan, bai arreta espezializatuan, baita ikerketa zentroetan ere. Dagokion medikuak gainbegiratuta egiten dute lan.

Ikasten jarraitu:

 • Espezializazio profesionaleko ikastaroak.
 • Goi-mailako Lanbide Heziketako beste ziklo bat egitea, indarrean dagoen araudiaren arabera lanbide-moduluen baliozkotzeak ezartzeko aukerarekin.
 • Unibertsitateko irakaskuntzak egitea, indarrean dagoen araudiaren arabera baliozkotzeak ezartzeko aukerarekin.
Zeintzuk dira irteera profesionalak?
 • Anatomia patologikoko eta zitologiako goi-mailako teknikaria.
 • Anatomia patologikoko eta zitologiako teknikari espezialista.
 • Zitoteknikoa.
 • Forentse-laguntzailea.
 • Autopsia klinikoen eta mediko-legalen autopsiagilea.
 • Tanatopraktikoa.
 • Biologia molekularreko laguntzailea.
 • Ikerketa-laguntzailea.
Zein dira titulu honen bidez lortzen diren lanbide arautuak?
 • Anatomia patologikoko eta zitodiagnostikoko goi-mailako teknikaria lanbide bat da, osasun arloko lanbideak antolatzeko legearen arabera arautua.

Prestakuntza-plana

 • Lagin biologikoen kudeaketa. (132 ordu)
 • Laborategiko teknika orokorrak. (231 ordu)
 • Biologia molekularra eta zitogenetikoa. (180 ordu)
 • Fisiopatologia orokorra. (165 ordu)
 • Nekropsiak. (99 ordu)
 • Prozesamendu zitologiko eta ehunena. (264 ordu)
 • Zitologia ginekologikoa. (160 ordu)
 • Zitologia orokorra. (160 ordu)
 • Anatomia Patologiko eta Zitodiagnostikoaren proiektua. (50 ordu)
 • Ingeles teknikoa. (33 ordu)
 • Lanerako prestakuntza eta orientazioa. (99 ordu)
 • Enpresa eta ekintzailetza ekimena. (60 ordu)
 • Lantokietako prestakuntza. (360 ordu)
Diseño Curricular BaseOnarpena eta Matrikula

Goi-mailako Teknikaria Anatomia eta Zitodiagnostikoan

Zure etorkizuna ziurtatzeko aukerarik onena

Instalazio modernoak eta abangoardiako irakaskuntza-tresna eta metodologiak, gure ikasleen enplegagarritasuna bermatzeko. Irakaskuntza ikastetxe eta enpresetan txandakatzen dugu, hobeto ikasteko.