Garraioko eta Logistikako Goi-mailako Teknikaria

Enpresentzako zerbitzu aurreratuak, mugikortasun iraunkorra, merkataritza eta marketina

Lanbide-arloa: Merkataritza eta Marketina.

Etorkizun on bat izateko lehen urratsa hemen hasten da

Klaseen ordutegia

Egunero 8:30etik a 14:30era.

Ikasketaren iraupena

2000 ordu

Garraioko eta Logistikako Goi-mailako Onarpena eta Matrikula 2022-2023

Adierazitako hasiera eta amaiera datak epearen barruan daude

Zentroan egiten diren tramiteak ikastetxeko idazkariaren ordutegian egin beharko dira.

 • Onarpen-eskaera aurkeztea: maiatzaren 9tik 27ra.
  Online: maiatzaren 27ra arte eta zikloaren lehen kurtsorako soilik.
 • Eskaera aldatzeko edota zuzentzeko aukera: maiatzaren 27ra arte.
 • Dokumentazioa aurkeztea (I. eranskinean – Bostgarren jarraibidean adierazia): Ekainaren 30era arte.
  Ekainaren 24ra arte (dokumentazioa online zein ikastetxean presentzialki aurkezten ez dutenentzat)
 • Onartuak, ez-onartuak eta baztertuak izan direnen behin-behineko zerrenda aurkezpena: uztailaren 8a
 • Behin-behineko zerrendengatik erreklamazioa aurkezteko epea: uztailaren 12ra arte
 • Behin-betiko zerrenden aurkezpena, onartuak, ez-onartuak eta baztertuak izan diren pertsonekin: uztailaren 14a
 • Matrikularen formalizazioa:
  • Ohiko epea
   • I fasea: Uztailaren 15etik 19ra bitartean
   • II fasea: Uztailaren 21ean
   • III fasea: Uztailaren 26 eta 27an
  • Ezohiko epea: Uztailaren 28 eta 29an eta irailaren 1tik urriaren 14ra bitartean

Baldintza ekonomikoak 2022-2021

Hileko ordainketa: 100€ (x 20 hilabete)

Plataforma digitala eta eskolako materiala: 50€

Lehenengo ikasturtea

 • Lehenengo ordainketa: eskudirutan egingo da matrikula egiten denean (uztailean), eta iraileko hilekoari dagokio.
 • Gainerako ordainketak: urritik aurrera egingo dira, banku-helbideratzeagatik

Bigarren ikasturtea

 • Irailetik aurrera egingo dira, banku-helbideratzearen bidez.

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren unibertsitateaz kanpoko bekak

 • Arangoyako idazkaritzatik eskatu ahal izateko behar den informazioa emango da.

Baliozkotzeak

 • Irailean jakinaraziko dira.

Sartzeko baldintzak

Ziklo edo Goi-mailako moduluetara sartzeko ondorengo baldintzetakoren bat bere behar da:

 • Batxilergoko titulazioa izatea. Hezkuntzako maiatzak 3ko 2/2006 Lege Organikoak adierazten duen lez.
 • Lanbide Heziketako teknikari edo goi-mailako teknikari titulua izatea.
 • Batxilergoko ikasgai guztiak gainditu izanaren ziurtagiria.
 • Goi-mailako heziketa zikloetan sartzeko proba gainditu izana, lortu nahi den zikloko lanbide arloari dagokion aukeraren bidez.
 • Batxilergoko titulua izatea. Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorreko, urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoak adierazten duen lez.
 • Batxilergo Bateratu Balioaniztuna egin ondoren lortutako Batxilergoko titulua izatea (BBB).
 • Teknikari espezialistaren titulua izatea.
 • Unibertsitateko titulua izatea.
 • Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) edo unibertsitate aurrekoa gainditua izatea.
 • 25 urtetik gorako pertsonei bideratutako unibertsitatearen sarrera proba gainditua izatea.
 • Batxilergo Esperimental baten 2. kurtsoa gainditu izana.
 • Atzerriko ikasketen homologazioaren ziurtagiria, aurretiaz aipatu diren tituluetakoren batekin.
Zer ikasi eta egingo dut?
 • Teknologia digitalak aplikatzea zerbitzu logistikoetan, mugikortasun iraunkorrean eta garraioan.
 • Optimizazio logistikoa, mugikortasun iraunkorra eta eCommerce azken miliaren kudeaketa.
 • Nazioarteko merkataritzako fluxuen plangintza operatiboa.
 • Salgaien edota bidaiarien garraioko eta logistikako enpresa baten sailak antolatzea, eta enpresako zuzendaritzak ezarritako helburuak betetzeko beharrezkoak diren giza baliabideak eta baliabide materialak zehaztea.
 • Mugikortasuneko eta garraioko planak, produkzio-planak, biltegiko eragiketa-planak eta fluxu-planak eta eguneroko trafikoak egitea eta kudeatzea.
 • Distantzia luzeko ibilbideak planifikatzea eta banaketa-ibilbideak egitea, betiere mugikortasun/garraio moduen konbinaziorik onena aukeratuta.
 • Salgaien edota bidaiarien nazioarteko mugimendua edo garraioa herrialde batetik bestera eta garraio-moduetan bermatzeko administrazio-kudeaketak egitea.
 • Mugikortasun, garraio eta logistikako zerbitzuak sustatzea eta zabaltzea, marketineko teknikak eta estrategiak aplikatuta.
 • Mugikortasun, garraio eta logistika-zerbitzua saltzeko prozesua aurrera eramatea, eta salmentaren ondoriozko dokumentazioaz arduratzea.
 • Bezeroekiko harremanak kudeatzea, hala badagokio ingelesez, eta eragiketen jarraipena egitea, haien eskariak, gorabeherak eta erreklamazioak behar bezala kudeatzeko, emandako zerbitzu-maila ziurtatuta.
 • Salgaien biltegiratzea antolatzea, haien osotasuna eta bitartekoen eta espazioen aprobetxamendu egokia bermatuko duten baldintzetan.
 • Produkzio eta banaketa-planetan materialen eta salgaien hornikuntza egitea eta kontrolatzea, eta kantitatea, kalitatea, lekua eta epeak ziurtatzea.
 • Salgaiak inportatu, esportatu, sartu eta bidaltzeko eragiketen administrazio-kudeaketa egitea (Nazioarteko Merkataritza).

Irakaspen hauek honetarako nahikoa jakintza barne hartzen dute:

 • Laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko mailako jarduerak egitea.

Gai izango zara:

 • 4.0 Teknologiak zerbitzu logistikoetan sartzea eta sortzen ari diren Teknologia Digitalak ulertzea enpresa-ikuspegi batetik.
 • Azken miliaren kudeaketa optimizatzea eCommerce.
 • Nazioarteko merkataritzaren arloko prozesuak kudeatzea.
 • Salgaien edota bidaiarien garraioko eta logistikako enpresa baten sailak antolatzea, eta enpresako zuzendaritzak ezarritako helburuak betetzeko beharrezkoak diren giza baliabideak eta baliabide materialak zehaztea.
 • Garraio-planak, produkzio-planak, biltegiko eragiketa- eta fluxu-planak eta eguneroko trafikoak egitea eta kudeatzea.
 • Distantzia luzeko ibilbideak planifikatzea eta banaketa-ibilbideak egitea, garraio-moduen konbinaziorik onena aukeratuta.
 • Salgaien edota bidaiarien nazioarteko mugimendua edo garraioa herrialde batetik bestera eta garraiobideak bermatzeko administrazio-kudeaketak egitea.
 • Garraiorako eta logistikarako zerbitzuak sustatzea eta zabaltzea, marketineko teknikak eta estrategiak aplikatuta.
 • Garraio- eta logistika-zerbitzua saltzeko prozesua egitea, eta salmentaren ondoriozko dokumentazioa kudeatzea.
 • Bezeroekin harremanak kudeatzea, hala badagokio ingelesez, eta eragiketen jarraipena egitea, haien eskariak, gorabeherak eta erreklamazioak behar bezala betetzeko, emandako zerbitzu-maila ziurtatuta.
 • Salgaien biltegiratzea antolatzea, haien osotasuna eta erabilgarri dauden bitartekoen eta espazioen aprobetxamendu egokia bermatuko duten baldintzetan.
 • Produkzio eta banaketa planetan materialen eta salgaien hornikuntza egitea eta kontrolatzea, eta kantitatea, kalitatea, lekua eta epeak ziurtatzea.
 • Salgaiak inportatzeko, esportatzeko, sartzeko eta bidaltzeko eragiketen administrazio-kudeaketa egitea.

Irakaspen hauek honetarako nahikoa jakintza barne hartzen dute:

 • Laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko mailako jarduerak egitea.
Nire ikasteak burutzean, zertan lan egin dezaket?
 • Logistika, Mugikortasun eta Garraioko Teknologia Digitalen teknikaria.
 • Mugikortasun iraunkorreko teknikaria.
 • Nazioarteko merkataritzako balio-kateetako teknikaria (merkataritza kontinentala eta kontinenteartekoa).
 • Bidaiariak errepidez garraiatzeko enpresetako trafiko-burua.
 • Garraio-enpresako gerentea.
 • Bidaiarien errepideko garraioaren ikuskatzailea.
 • Autobusetako geltokiko burua.
 • Ibilbide bidezko garraioaren kudeatzailea.
 • Ibilbide bidezko garraio-zerbitzuen komertziala.
 • Ibilbide bidezko garraio-enpresetako gerentea.
 • Zirkulazioko burua.
 • Garraio-agentea.
 • Karga-agentea.
 • Garraio-zerbitzuen komertziala.
 • Atez ateko garraioko langilea.
 • Karga-agentea.
 • Ontzien kontsignatarioa.
 • Operadore logistikoa.
 • Biltegiko burua.
 • Garraioaren logistikako teknikaria.
 • Alderantzizko logistikako teknikaria.
 • Nazioarteko logistikako teknikaria (hornidura-kate globalak)

Ikasten jarraitu:

 • Lanbide-espezializazioko ikastaroak.
 • Goi-mailako Lanbide Heziketako beste ziklo bat, indarrean dagoen araudiaren arabera lanbide-moduluen baliozkotzeak ezartzeko aukerarekin.
 • Unibertsitateko irakaskuntzak, indarrean dagoen araudiaren arabera baliozkotzeko aukerarekin.
Zeintzuk dira irteera profesionalak?

Profesional honek logistikaren, mugikortasunaren eta garraioaren sektoreko enpresetan egiten du lan, bere kontura zein besteen kontura, eta mugikortasun, garraio edo logistika-zerbitzuaren plangintza, antolaketa, kudeaketa, merkaturatzea eta kudeaketa teknologikoko funtzioak betetzen ditu.

Prestakuntza-plana

 • Garraioaren eta logistikaren administrazio-kudeaketa. (160 o.)
 • Salgaien nazioarteko garraioa. (198 o.)
 • Enpresaren kudeaketa ekonomikoa eta finantzarioa. (198 o.)
 • Garraioaren eta logistikaren merkaturatzea. (140 o.)
 • Biltegiratzeko logistika. (132 o.)
 • Hornitzeko logistika. (80 o.)
 • Nazioarteko merkataritzaren administrazio-kudeaketa. (198 o.)
 • Bidaiariaren garraioaren antolamendua. (80 o.)
 • Salgaien garraioaren antolamendua. (140 o.)
 • Ingelesa. (165 o.)
 • Garraioko eta logistikako proiektua. (50 o.)
 • Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.)
 • Lantokiko prestakuntza. (360 o.)

Garraioko eta Logistikako Goi-mailako Teknikaria

Zure etorkizuna ziurtatzeko aukerarik onena

Instalazio modernoak eta abangoardiako irakaskuntza-tresna eta metodologiak, gure ikasleen enplegagarritasuna bermatzeko. Irakaskuntza ikastetxe eta enpresetan txandakatzen dugu, hobeto ikasteko.

  Acepto la política de privacidad

  Responsable de los datos: Arangoya Centro Educativo.
  Finalidad de los datos: Relación comercial y envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios.
  Almacenamiento de los datos: Base de datos alojada en Nicalia.
  Derechos: En cualquier momento puedes limitar, recuperar y borrar tu información.